FR EN NL ES
- Dynamische oplossing voor contractbeheer Een demo aanvragen

Wettelijke vermeldingen

Uitgever

CKS
Rue de Cléry, 34
FR - 75002 PARIJS

RCS PARIJS 452 056 906
Identificatie BTW : FR 53452056906
Tel: +33 (0)1 70 61 80 80
Fax: +33 (0)1 45 23 21 98

Host

OVH

Ontwerp en Ontwikkeling

OCM en Edikka

Bescherming van persoonsgegevens

In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevens, bestanden en vrijheden, is de automatische verwerking van persoonsgegevens, die op deze website zijn gemaakt, onderworpen aan de CNIL-verklaring nr. 1195437 (Nationale Commissie voor Computerwetenschappen en Vrijheden).

De persoonlijke informatie over de gebruiker is voor intern gebruik van CKS. CKS zal het onder geen enkele voorwaarde aan derden bekendmaken voor reclame- of promotiedoeleinden. De gebruiker wordt er echter van op de hoogte gebracht dat, in overeenstemming met artikel 27 van de Wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978, de antwoorden op de formulieren die mogelijk aanwezig zijn op de site, in het bijzonder die waarmee de gebruiker zijn contactgegevens kan indienen om documentatie te ontvangen of brochures te downloaden, of zich abonneren op de diensten die op de site worden aangeboden, kunnen worden uitgebaat door het bedrijf CKS, en dat hij het recht op toegang tot en rectificatie van deze gegevens heeft door te schrijven naar :
CKS
34 rue de Cléry
FR- 75002 PARIJS

of door een verzoek per e-mail te sturen naar : contact@ocm-service.com

Intellectueel eigendom

Gepubliceerde gegevens en handelsmerken die op deze site worden vermeld, zijn het exclusieve eigendom van hun respectieve eigenaars. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze teksten, merken en / of logo's, gemaakt van de elementen van de site zonder de uitdrukkelijke toestemming van hun eigenaars, is verboden in de zin van artikel L. 713-2 van de Intellectual Property Code.

Kwijting van verantwoordelijkheid

CKS
34 rue de Cléry - 75002 PARIJS - FRANKRIJK
RCS PARIJS 452 056 906

CKS en alle derden die betrokken zijn bij het maken van deze site geven geen garantie, expliciet of impliciet, en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze publicatie.

Als zodanig kunnen zij niet aansprakelijk zijn voor enige gebruiker of andere partij, directe of indirecte, speciale, bijzondere of incidentele schade die voortvloeit uit het gebruik van deze site of een andere site die is verbonden door een hyperlink. Bepaalde informatie en gegevens die beschikbaar zijn op deze site zijn geproduceerd door derden: CKS verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid en oprechtheid te waarborgen, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten, gebrek aan beschikbaarheid van informatie en / of de aanwezigheid van virussen op zijn site.

De inhoud van eventuele feedback aan CKS wordt geacht niet-vertrouwelijk en royaltyvrij te zijn. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, mag CKS vrijelijk de ideeën, concepten, knowhow of technieken in deze mededeling gebruiken voor alle doeleinden, zonder enige beperking, om informatie te reproduceren en aan derden bekend te maken. De inhoud van de pagina's van de site wordt alleen ter informatie aangeboden; Het bevat ook een trainingscatalogus met het oog op het aanbieden van CKS-producten en -diensten. De informatie wordt als up-to-date beschouwd, CKS kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden of achterhaalde informatie over de catalogus.

De beelden die op al deze pagina's worden weergegeven, zijn niet contractueel.